Izazovi u dijagnostici infekcija novorođenčadi – link na webinar

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će se u četvrtrak, dana 18.2.2021.g. s početkom u 18:00 sati održati webinar: 
Izazovi u dijagnostici infekcija novorođenčadi prema donjem programu.
Na kraju webinara zamolit ćemo vas da odgovorite anonimno na nekoliko pitanja koja bi nam pomogla da dalje usmjerimo svoja nastojanja u edukaciji.

Za priključenje webinaru

Kliknite ovdje

Webinar: Izazovi u dijagnostici infekcija novorođenčadi

Datum: 18.02.2021. 
Vrijeme: 18:00
Link za pristup Webinaru će biti blagovremno dostavljen.

Pošto je neonatalna sepsa i danas važan faktor koji doprinosi mortalitetu i morbiditetu novorođenčadi, od presudnog značaja je identifikacija biomarkera koji pomažu u njenoj pravovremenoj, tačnoj dijagnozi i u odluci o pokretanju i/ili kontroli trajanja antibiotske terapije.

Cilj webinara je pružiti  pregledni prikaz biomarkera neonatalne sepse sa posebnim osvrtom na noviji biomarker prokalcitonin, te njegovu ulogu u dijagnostici i racionalnoj primjeni antibiotika.  

Webinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, za učesnike 5, a za predavače 10 bodova.


Webinar organizuju:

Udruženja neonatologa i intenzivista U FBIH

Podržano od:

Clinical Diagnostics Division

Mini-simpozij o smjernicama za profilaksu hemoragijske bolesti novorođenčeta

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Udruženja pedijatara u BIH, 24. 02. 18. u 11h, Hotel Europa, Sarajevo,
održati mini-simpozij o smjernicama za profilaksu hemoragijske bolesti novorođenčeta.

Za učešće se trebate prijaviti na adresu dzenana.pavlinovic@valeant.com najdalje do 19. 02. 18.

Kolege koji nisu iz Sarajeva, moguće je urediti spavanje za jednu noć.

Prof. dr Suada Heljić, Predsjednica Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH

 

Pozivnica

Poziv za 10. Tečaj neonatalne reanimacije

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo, u saradnji sa LDS Charities, Američkom akademijom za pedijatriju, i Američkim udruženjem za srce, 09-10 novembra 2017. godine održati 10. tečaj neonatalne reanimacije.

Poziv za 9. Tečaj neonatalne reanimacije

U organizaciji Udruženja Neonatologa i Intenzivista FBIH i Pedijatrijske klinika KCU Sarajevo, 11-12. Maja 2017, u Hotelu Grand, Sarajevo, održava se 9. Tečaj neonatalne reanimacije po programu „Neonatal Resuscitation Program AAP 6th edition”

Tečaj neonatalne reanimacije

Tečaj neonatalne reanimacije po šestom revidiranom izdanju NRP (AAP, AHA)
održat će se u Sarajevu 27-28 novembra 2014, hotel Grand, s početkom u 9h.
Prijave se mogu izvršiti do 29. oktobra na u.neonatologa@hotmail.com

Četvrti tečaj neonatalne reanimacije

Dana 5-6 novembra 2012, u Hotelu Grand, s početkom u 9 sati, održat će se četvrti tečaj neonatalne reanimacije, a prvi put po po revidiranom 6. izdanju Programa Neonatalne reanimacije (NRP), Američke akademije za pedijatriju (AAP) i Američkog Udruženja za srce (American Heart Association).

Tečaj se održava u saradnji LDS Charitires iz SAD-a i Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo, zajedno sa Udruženjem neonatologa BiH. Tečaj se sastoji od teoretskog dijela, baziranog na istraživanjima u poslednjih 5 godina, i praktične obuke, koju će u toku dva dana provoditi 8 instruktora, 6 domaćih, i 2 iz SAD-a.

Tečaj će okupiti 50 učesnika, iz cijele BiH. Učesnici tečaja su medicinsko osoblje različitih profila, koje je angažovano na zbrinjavanju novorođenčadi neposredno nakon rođenja. Od njih se očekuje savladavanje teortske i praktične obuke, za što će dobiti odgovarajuće certifikate.

LDS Charities će donirati značajan broj reanimacionih modela koji služe za obuku, kao i drugu opremu, koja će biti distribuirana institucijama u našoj zemlji.