Simpozijum-radionica: Primjena terapijske hipotermije kod asfiktične novorođenčadi

SARAJEVO 08. NOVEMBAR 2013.
Registracija do 15. oktobra: e-mail: u.neonatologa@hotmail.com