Uprava

Predsjednik Udruženja
Prof. dr Darinka Glamuzina
Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Potpredsjednik Udruženja
Prof. dr Selma Muratović
Ginekološko-akušerska klinika UKC Tuzla

Potpredsjednik Udruženja
Doc dr Hajrija Maksić
Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo

Predsjednik skupštine Udruženja
Mr sci dr Ismeta Kalkan
Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo

Sekretari Udruženja
Dr Duško Anić
Mr sci dr Hajrija Maksić
Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo

UPRAVNI ODBOR

Mr sci dr Darinka Šimunović Glamuzina
Klinička bolnica „Bijeli Brijeg“ Mostar

Dr Gordana Radoja
Ginekološko akušerska klinika UKC Tuzla

Prim. dr Dijana Štimljanin – Koldžo
Kantonalna bolnica Zenica

Prim. dr Fedžat Jonuzi
Pedijatrijska klinika KCU sarajevo