Udruženje neonatologa i intenzivista u Federaciji Bosne i Hercegovine je strukovna organizacija neonatologa i neonatalnih intenzivista koja djeluje na području FBiH

Virtualna radionica Surfaktant u kliničkoj praksi

Webinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona SarajevoWebinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, za učesnike 5 a za predavače 10 bodova. 

Prokalcitonin u kliničkoj praksi (webinar)

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo Vas da nam se pridružite na webinaru “Prokalcitonin u kliničkoj praksi” koji će se održati u četvrtak, 18.11.2021. u 17:30 sati. Webinar će biti bodovan prema Pravilniku…

Esej o prevenciji RSV infekcija, 2021.

Position paper “Respiratory syncytial virus (RSV) in preterm and ill infants”, izdavač The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI).