Udruženje neonatologa i intenzivista u Federaciji Bosne i Hercegovine je strukovna organizacija neonatologa i neonatalnih intenzivista koja djeluje na području FBiH

6. kongres pedijatara BiH

Podsjećamo naše članove da su u toku pripreme za 6. kongres pedijatara u Bosni i Hercegovini koji će se održati 11-14 maja 2023. godine u Sarajevu. Opšrinije na http://www.6kongrespedijatarabih.ba/

Održan 14. tečaj neonatalne reanimacije

Zbog velikog interesa polaznika, u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo, već u februaru 2023. godine (23-24. februar) održali smo 14. tečaj neonatalne reanimacije.  Tečaju je prisustvovalo 48 polaznika iz 20 ustanova iz Bosne i Hercegovine, uključujući 4 klinička centra. Nakon dva dana intenzivnog učenja polaznici su nam … Read more

Održan 13. tečaj neonatalne reanimacije

U organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo, u periodu 17-18 novembar 2022. godine održan je 13. tečaj neonatalne reanimacije. Tečaju je prisustvovalo 48 polaznika iz 24 ustanove širom Bosne i Hercegovine.  S obzirom da je prvi dan Tečaja održan 17. novembra koji se obilježava kao Svjetski dan prematuriteta, … Read more

13. Tečaj neonatalane reanimacije

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo, 17-18 novembra 2022. godine održati 13. tečaj neonatalne reanimacije. Tečaj je namijenjen neonatolozima, pedijatrima, ginekolozima, anesteziolozima, ljekarima opšte prakse, babicama, anestetičarima, medicinskim tehničarima, odnosno svim medicinskim radnicima koji u svom radu brinu o novorođenoj djeci. Tečaj se održava prema 7. … Read more

12. Kongres UENPS

Sledeći, 12. Kongresa UENPS-a će se održati 2-4. septembra 2022. u Krakovu, Poljska. Kongres organiziraju prof. Corrado Moretti – predsjednik UENPS-a i Izvršni i naučni odbor UENPS-a u saradnji sa Poljskim neonatalnim društvom (prof. Lauterbachom, predsjednik Udruženja). UENPS je pripremio akcije posvećene učesnicima iz BOSNE I HERCEGOVINE. U prilogu pogledajte digitalni letak kongresa koji uključuje … Read more

Virtualna radionica Surfaktant u kliničkoj praksi

Webinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona SarajevoWebinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, za učesnike 5 a za predavače 10 bodova. 

Prokalcitonin u kliničkoj praksi (webinar)

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo Vas da nam se pridružite na webinaru “Prokalcitonin u kliničkoj praksi” koji će se održati u četvrtak, 18.11.2021. u 17:30 sati. Webinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, za učesnike 5 a za predavače 10 bodova.  Za ovu Zoom platformu prijavu je potrebno realizovati unutar 30 minuta prije početka webinara, … Read more

Esej o prevenciji RSV infekcija, 2021.

Position paper “Respiratory syncytial virus (RSV) in preterm and ill infants”, izdavač The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI).

Virtuelna radionica – “Profilaksa RSV infekcija palivizumabom (Synagis®)“

Obavještavmo vas da će se 05.05.2021 u 17.00h u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista u FBIH i kompanije Abbvie održati virtuelna radionica pod nazivom “Profilaksa RSV infekcija palivizumabom (Synagis®)“ Radionica će biti bodovana od strane Ljekarske-Liječničke komore KS, za učesnike 5 bodova, a za predavače 10 bodova.  Preuzmite pozivnicu i program radionice i pratite link za registraciju. 

Virtuelna radionica – “Surfaktant u kliničkoj praksi“

Obavještavmo vas da će se 27.04.2021 u 17.00h u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista u FBIH i kompanije Abbvie održati virtuelna radionica pod nazivom “Surfaktant u kliničkoj praksi“. Radionica će biti bodovana od strane Ljekarske-Liječničke komore KS, za učesnike 5 bodova, a za predavače 10 bodova.  Preuzmite pozivnicu i program radionice i pratite link za registraciju.