Prokalcitonin u kliničkoj praksi (webinar)

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas da nam se pridružite na webinaru “Prokalcitonin u kliničkoj praksi” koji će se održati u četvrtak, 18.11.2021. u 17:30 sati.

Webinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, za učesnike 5 a za predavače 10 bodova. 

Za ovu Zoom platformu prijavu je potrebno realizovati unutar 30 minuta prije početka webinara, platforma će biti aktivna od 17:00h.

Webinar organizuju: 

Udruženja neonatologa i intenzivista U FBIH 
Thermo Fisher Scientific Clinical Diagnostics Division 

U prilogu je program webinara i vodič za primjenu antibiotika u bolničkim uslovima. Za priključiti se webinaru Kliknite ovdje

Srdačan pozdrav,
Prof. dr Hajrija Maksić
Potpresjednik Udruženja neonatologa i intenzivista U FBIH