Prokalcitonin u kliničkoj praksi (webinar)

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo Vas da nam se pridružite na webinaru “Prokalcitonin u kliničkoj praksi” koji će se održati u četvrtak, 18.11.2021. u 17:30 sati. Webinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, za učesnike 5 a za predavače 10 bodova.  Za ovu Zoom platformu prijavu je potrebno realizovati unutar 30 minuta prije početka webinara, … Read more

Mini-simpozij o smjernicama za profilaksu hemoragijske bolesti novorođenčeta

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Udruženja pedijatara u BIH, 24. 02. 18. u 11h, Hotel Europa, Sarajevo, održati mini-simpozij o smjernicama za profilaksu hemoragijske bolesti novorođenčeta. Za učešće se trebate prijaviti na adresu [email protected] najdalje do 19. 02. 18. Kolege koji nisu iz Sarajeva, moguće je urediti … Read more

Poziv za 9. Tečaj neonatalne reanimacije

U organizaciji Udruženja Neonatologa i Intenzivista FBIH i Pedijatrijske klinika KCU Sarajevo, 11-12. Maja 2017, u Hotelu Grand, Sarajevo, održava se 9. Tečaj neonatalne reanimacije po programu „Neonatal Resuscitation Program AAP 6th edition”

Read more

POZIV ZA 8. TEČAJ NEONATALNE REANIMACIJE

Poštovani, Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo 17. i 18. novembra 2016. godine održati 8. tečaj neonatalne reanimacije. Tečaj je namijenjen neonatolozima, pedijatrima, ginekolozima, anesteziolozima, ljekarima opšte prakse, babicama, anestetičarima, medicinskim tehničarima, odnosno svim medicinskim radnicima koji u svom radu brinu o … Read more

7. TEČAJ NEONATALNE REANIMACIJE – Poziv

Poštovani, Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i PECS-a Pedijatrijske klinike UKC Sarajevo 26. i 27. novembra 2015. godine održati 7. tečaj neonatalne reanimacije. Tečaj je namijenjen neonatolozima, pedijatrima, ginekolozima, anesteziolozima, ljekarima opšte prakse, babicama, anestetičarima, medicinskim tehničarima, odnosno svim medicinskim radnicima koji u svom radu brinu o novorođenoj … Read more

4th INTERNATIONAL CONGRESS OF UENPS

Union of European Neonatal and Perinatal Societies Global Neonatology and Perinatology It is a great pleasure for us to announce the organization of the 4th International Congress of European Neonatal and Perinatal Societies, (UENPS) which will be held in Athens, Greece in December 11th-14th, 2014. The 4th International Congress of UENPS is a highly specialized meeting that promises a stimulating, multi-disciplinary … Read more

Treći Tečaj Neonatalne Reanimacije

U organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBIH i Pedijatrijska klinike KCUS organizuje se “Treći Tečaj Neonatalne Reanimacije” za zdravstvene radnike u BIH. Cilj treninga je savladavanje tehnika i vještina neonatalne reanimacije, a provešće se po programu Američke akademije za pedijatriju i Američkog udruženja kardiologa (peto izdanje). Svi polaznici će dobiti edukativni materijal u pisanoj i elktronskoj formi uz DVD sa videoklipovima koji se odnose na pojedine faze reanimacije. Po završetku obuke polaznici treninga će dobiti odgovarajuće certifikate o završenom treningu uz obavezu  da  savladane vještine koriste i dalje šire u svojim matičnim ustanovama. Mjesto i vrijeme održavanja: 12-13 april 2012, Sarajevo Hotel Grand.

Predavači i edukatori su certificirani ljekari iz oblasti reanimacije novorođenčeta sa Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo:

Read more