Poziv za 10. Tečaj neonatalne reanimacije

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo, u saradnji sa LDS Charities, Američkom akademijom za pedijatriju, i Američkim udruženjem za srce, 09-10 novembra 2017. godine održati 10. tečaj neonatalne reanimacije.

Tečaj je namijenjen neonatolozima, pedijatrima, ginekolozima, anesteziolozima, ljekarima opšte prakse, babicama, anestetičarima, medicinskim tehničarima, odnosno svim medicinskim radnicima koji u svom radu brinu o novorođenoj djeci.
Tečaj se održava prema novom, ažuriranim i revidiranom 7. izdanju neonatalne reanimacije. Uz domaće, licencirane instruktore, tečaj će voditi i dvoje kolega iz USA.
Mjesto održavanja je Hotel Grand Sarajevo.
Tečaj je u potpunosti sponzoriran od strane LDS Charities, USA.

Učesnici će dobiti novo, prevedeno, 7. Izdanje udžbenika neonatalne reanimacije i certifikat o završenom tečaju.
S obzirom da je ovo prvi tečaj prema 7. izdanju, svim zdravstvenim ustanovama u FBiH koje imaju rodilišta i/ili neonatalna odjeljenja, bit će donirana oprema potrebna za reanimaciju. Spisak učesnika za ovaj tečaj bit će formiran na način da se obuhvate sve zdravstvene ustanove u FBiH sa rodilištima, proporcionalno broju poroda. S obzirom da se radi o novom izdanju NRP, mogu biti uključene i osobe koje su završile kurs po prethodnim izdanjima.
Prijave učesnika za Tečaj se primaju do 15. oktobra 2017. godine. Prijave slati na Prof. dr Suada Heljić, Doc. Dr Hajrija Maksić ili dr. sci. med. Sabina Terzić putem faxa (033 566 525), na tel. 566 437 ili putem email-a: u.neonatologa@hotmail.com

 

Prof. dr Suada Heljić, Predsjednica Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH

Prof.dr Edo Hasanbegović, Direktor Discipline za zdravlje djeteta