Poziv za 11. Tečaj neonatalne reanimacije

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo, 15-16 novembra 2018. godine održati 11. tečaj neonatalne reanimacije.

Tečaj je namijenjen neonatolozima, pedijatrima, ginekolozima, anesteziolozima, ljekarima opšte prakse, babicama, anestetičarima, medicinskim tehničarima, odnosno svim medicinskim radnicima koji u svom radu brinu o novorođenoj djeci.

Tečaj se održava prema 7. izdanju priručnika neonatalne reanimacije. Tečaj će voditi licencirani instruktori.

Mjesto održavanja je Hotel Grand Sarajevo.

Kotizacija u iznosu od 200,00 KM pokriva troškove Tečaja, osvježenje i ručak. Učesnici će također dobiti novo, prevedeno, 7. Izdanje udžbenika neonatalne reanimacije i certifikat o završenom tečaju.

Prijave učesnika za Tečaj se primaju do 25. oktobra 2018. godine. Prijave slati na Doc. Dr Hajrija Maksić ili dr. sci. med. Sabina Terzić putem faxa (033 566 525), na tel. 566 437 ili putem email-a: u.neonatologa@hotmail.com

Nakon Vaših prijava i formiranja konačnog spiska, učesnici će biti kontaktirani radi daljeg dogovora oko načina plaćanja kotizacije.