Tečaj neonatalne reanimacije

Tečaj neonatalne reanimacije po šestom revidiranom izdanju NRP (AAP, AHA)
održat će se u Sarajevu 27-28 novembra 2014, hotel Grand, s početkom u 9h.
Prijave se mogu izvršiti do 29. oktobra na u.neonatologa@hotmail.com

Trackback from your site.

Leave a comment