Treći Tečaj Neonatalne Reanimacije

treci_tecajU organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBIH i Pedijatrijska klinike KCUS organizuje se “Treći Tečaj Neonatalne Reanimacije” za zdravstvene radnike u BIH. Cilj treninga je savladavanje tehnika i vještina neonatalne reanimacije, a provešće se po programu Američke akademije za pedijatriju i Američkog udruženja kardiologa (peto izdanje). Svi polaznici će dobiti edukativni materijal u pisanoj i elktronskoj formi uz DVD sa videoklipovima koji se odnose na pojedine faze reanimacije. Po završetku obuke polaznici treninga će dobiti odgovarajuće certifikate o završenom treningu uz obavezu  da  savladane vještine koriste i dalje šire u svojim matičnim ustanovama. Mjesto i vrijeme održavanja: 12-13 april 2012, Sarajevo Hotel Grand.

Predavači i edukatori su certificirani ljekari iz oblasti reanimacije novorođenčeta sa Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo:

  • Prof. dr. Suada Heljić
  • Dr. Hajrija Maksić
  • Dr. Amra Čengić
  • Dr. Sabina Terzić
  • Dr. Raho Spahović
  • Dr. Mirza Halimić

p>Tečaj se odvijao po slijedećem programu:

PRVI DAN
09:00-10:00 REGISTRACIJA, UVODNI TEST
10:00-10:30 POZDRAVNA RIJEČ
10:30-11:00 PREDAVANJE 1 (dr Sabina Terzić)
11:00-11:15 PAUZA
11:15-11:40 PREDAVANJE 2 (dr Amra Čengić)
11:40-12:10 PRAKTIČNA VJEŽBA (PRVIH 30 SEKUNDI)
12:10-12:40 PREDAVANJE 3 (dr Raho Spahović)
12:40-13:25 PRAKTIČNA VJEŽBA (VENTILACIJA)
13:25-14:30 RUČAK
14:30-14:55 PREDAVANJE 4 (Prof. Dr Suada Heljić)
14:55-15:20 PRAKTIČNA VJEŽBA (SPOLJAŠNJA MASAŽA SRCA)
15:20- FAKULTATIVNI POSJET KLINICI
DRUGI  DAN
09:00-09:35 PREDAVANJE 5 (dr Mirza Halimić)
09:35-10:10 PRAKTIČNA VJEŽBA (INTUBACIJA)
10:10-10:25 PAUZA
10:25-11:00 PREDAVANJE 6 (dr Hajrija Maksić)
11:00-11:25 PRAKTIČNA VJEŽBA (UMBILIKALNI KATETER)
11:25-12:15 PRAKTIČNA VJEŽBA (SCENARIJI)
12:15-13:15 RUČAK
13:15-14:00 PREDAVANJE 7 (Prof. Dr Suada Heljić)
14:00-14:20 TEST
14:20-15:20 ZAVRŠNA CEREMONIJA, DODJELA CERTIFIKATA

Trackback from your site.