Webinar: Izazovi u dijagnostici infekcija novorođenčadi

Datum: 18.02.2021. 
Vrijeme: 18:00
Link za pristup Webinaru će biti blagovremno dostavljen.

Pošto je neonatalna sepsa i danas važan faktor koji doprinosi mortalitetu i morbiditetu novorođenčadi, od presudnog značaja je identifikacija biomarkera koji pomažu u njenoj pravovremenoj, tačnoj dijagnozi i u odluci o pokretanju i/ili kontroli trajanja antibiotske terapije.

Cilj webinara je pružiti  pregledni prikaz biomarkera neonatalne sepse sa posebnim osvrtom na noviji biomarker prokalcitonin, te njegovu ulogu u dijagnostici i racionalnoj primjeni antibiotika.  

Webinar će biti bodovan prema Pravilniku Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, za učesnike 5, a za predavače 10 bodova.


Webinar organizuju:

Udruženja neonatologa i intenzivista U FBIH

Podržano od:

Clinical Diagnostics Division

Trackback from your site.

Leave a comment