Mini-simpozij o smjernicama za profilaksu hemoragijske bolesti novorođenčeta

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH i Udruženja pedijatara u BIH, 24. 02. 18. u 11h, Hotel Europa, Sarajevo,
održati mini-simpozij o smjernicama za profilaksu hemoragijske bolesti novorođenčeta.

Za učešće se trebate prijaviti na adresu dzenana.pavlinovic@valeant.com najdalje do 19. 02. 18.

Kolege koji nisu iz Sarajeva, moguće je urediti spavanje za jednu noć.

Prof. dr Suada Heljić, Predsjednica Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH

 

Pozivnica