Radni sastanak “administracija surfaktanta LISA metodom”

U Sarajevu je dana  29.3.2019 održan radni sastanak specijalista neonatologa iz BiH pod nazivom “administracija surfaktanta LISA metodom”.

Radnom sastanku su prisustvovali neonatolozi iz cijele BiH kao i gosti predavači, certifikovani treneri – neonatolozi iz KBC Rebro, Zagreb. 

Nakon stručnih predavanja održana je i interaktivna radionica na kojoj su učesnici imali priliku da praktično vježbaju metodu manje invazivne administracije surfaktanta (LISA) sa savremenim modelom lutke prijevremeno rođene bebe od 25 sedmica gestacijske dobi.

Prematuritet predstavlja globalni zdravstveni problem. Komplikacije usljed prijevremenog rođenja su vodeći uzrok smrti novorođenčadi, ali i djece ispod 5 godina starosti. Odgovorne su za smrt oko 1 milion djece godišnje, i za više od 50 % kratkoročnog i dugoročnog morbiditeta. Osnovni faktor rizika za nastanak respiratornog distres sindroma (RDS) uključuje nisku gestacijsku dob i malu porođajnu masu.

Respiratorni distres sindrom predstavlja stanje plućne insuficijencije koje nastaje zbog strukturne nezrelosti pluća i nedostatka surfaktanta i javlja se uglavnom kod nedonoščadi. Praćeno je progresivnim kolapsom alveola,razvojem difuznih mikroatelekta za i kliničkom slikom različite težine. Zbrinjavanje novovorođenčadi sa RDS-om definisano je evropskimsmjernicama iz 2016.godine te revizijom iz 2019.

Cilj terapije RDS-a je da se novorođenče održi u dobrom kliničkom stanju do početka sinteze sopstvenog surfaktanta. Liječi se primjenom surfaktanta i potpornim mjerama.

Primjena surfaktanta može biti: 

  • Profilaktička (u roku od 15 minuta od rođenja),
  • Rana terapijska (po rođenju u prematurusa sa visokim rizikom) ili
  • Tretman spašavanja (nakon razvoja kliničke slike RDS-a) 

Lijek Curosurf (poraktant alfa) je registrovan u Europskoj Uniji kao i u BiH te je zvanično odobrena metoda manje invazivne primjene surfaktanta pomoću tankog katetera (LISA). Zvanične europske smjernice iz 2019. preporučuju da se surfaktanti primjenjuju uz minimalne invazivne metode što predstavlja LISA metoda.

LISA (engl. Less Invasive Surfactant Administration):

U nedonoščadi koja spontano dišu, CUROSURF (poraktant alfa) se može primijeniti i na drugi način tehnikom manje invazivne primjene surfaktanta (engl. Less Invasive Surfactan Administration, LISA) pomoću tankog katetera.

Kateter malog promjera postavi se u dušnik novorođenčeta, koje je na CPAP-u uz direktnu  laringoskopsku vizualizaciju glasnica, pazeći na kontinuirano spontano disanje. CUROSURF se primjenjuje u jednom bolusu tokom  0,5-3 minute. Nakon primjene CUROSURFA, cjevčica se odmah uklanja. Liječenje CPAP-om mora trajati tokom cijelog ovog postupka.

Za primjenu surfaktanta moraju se koristiti tanki kateteri s oznakom CE, namijenjeni za ovakvu upotrebu.

Nakon završene radionice načelnici odjela intenzivne neonatologije svih kliničkih centara u BiH su iznjeli svoja iskustva iz prakse i statistike liječenja RDS-a.

Koncept radnog sastanak na kojem se kombinuju stručna predavanja i praktični rad je savremeni način edukacije koji daje dalju mogućnost usavršavanja u radu. Učesnici su izrazili želju da ovakav vid edukacije ubuduće ima i tradicionalni karakter.

Predjednik udruženja 
Prof dr Darinka Glamuzina