Mini simpozijum “infekcija RSV palivizumabom”

Dana 5-6 decembra 2008, Jahorina (hotel Termag) u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH održat će se mini simpozijum na temu: “Profilaksa infekcija RSV palivizumabom”
Simpozijum će okupiti neonatologe iz svih kliničkih centara BiH, a bit će prisutni i dječiji pulmolozi i kardiolozi. Cilj sastanka je usaglašavanje preporuka za primjenu palivizumaba u prevenciji infekcija RSV kod rizičnih skupina djece u BiH.

5ti sastanak Neonatološke sekcije FBiH

Sa Osnivačke skupštrine Udruženja neonatologa FBiH

Sa Osnivačke skupštrine Udruženja neonatologa FBiH

18 novembra 2005. godine u Sarajevu održan je V sastanak Neonatološke sekcije FBiH. Ovaj sastanak bio je istovremeno Osnivačka skupština Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH.

Stručne teme sastanka

  • Perinatalni mortalitet u FBiH, po kantonima, izvještaj i analiza
  • Neonatologija u FBiH danas – kadrovi, oprema, mogućnosti, perspektive
  • Usvajanje predloženih algoritama za neke probleme u neonatologiji te distribucija pisanih algoritama svim učesnicima
  • Edukacija iz neonatologije
  • Neonatalni transport u FBiH – aktuelizacija i inicijacija rješavanja prema nadležnom ministarstvu
  • Formiranje baze podataka, odnosno registra neonatologa i intenzivista u FBiH.